В началото на новата поредица “Прана Йога и Числа – Щастие”, коментираме темите за отношенията между 1 – мъжкият и 2 – женският принцип. В нас и в общуването ни. 

Кое пречи на щастието ни, къде самите ние пречим и как му помагаме и да го усилваме – това е въпрос на разбиране, прилагане и постоянство.

Много често, тези аспекти са в дисбаланс още в нас. Мъжете, проявяват безотговорност, пасивност. Не заемат позиция, подпомагаща развитието на предназначението им, не се интересуват от него, пасивни са в дома, екипа, организацията. 

Жените, проявяват повече мъжки качества с идеята, че няма кой да го свърши, че “мъжете не стават”. Същевременно, постоянно се сравняваме, чувстваме се втори. Зареждаме идеята, че трябва да изглеждаме по определен начин, да имаме определен партньор, заплата, външна валидация, за да сме щастливи. 

Това, обаче, ни оковава в затвора на вечната зависимост от външни фактори, които са нетрайни, периферни и при загубата им, ние рухваме.

Това външно оценяване води до депресия, апатия, загуба на мотивация, снижаване на летвата, грешни избори.

Много от вас, които идвате на Прана и йога практиките ни споделяте, че ви липсва точно това – вътрешната свързаност, усещането за смисъл, удовлетворение. 

Изглежда, че е заради другите и те са виновни, отговорни, но знаете, че не е така и че трансформацията зависи от нас – вас. 

Нужно ни е да хармонизираме 1 и 2 в нас. Да повишим баланса в отношенията към принципа на бащата и майката в нас, отвъд конкретните отношения с родителите ни, но и с тях, да.

Важно ни е да спираме да караме другите да се чувстват изместени, че за тях няма, че контролът е наш, че ние разбираме най-добре, ние го можем. И те или са излишни, или трябва да слушат нас. Да не правим така, че другите да се чувстват втори, последни, както и да игнорираме важните теми, заради нас, нашите теми, нашата нужда да бъдем значими – най-често с “нашите” проблеми, нужди.

Ключово е да започнем да виждаме ценността в самите нас, която е отвъд външния ни вид, статус, успехи, без да ги изключваме. Да започнем да припознаваме значимостта на качествата ни, интелигентността, приноса, като развиваме позитивно самочувствие. Да се настройваме да проявяваме повече зачитане към качествата на другите, да оставяме повече пространство и да инвестираме повече време в това да ги проявяват и разгръщат и те да се чувстват водещи и значими, автономни в израстването си.

Да се радваме за щастието на другите и да им позволяваме да се радват за нашето, като им споделяме и ги присъединяваме. Не като им показваме какво имаме, а те не. А като разбираме методите, поуките и помагаме на другите да ги прилагат и успяват.

Всичко това ни води и към следващата тема – 3. Щастието, свързано с имането, прилагането, успехът чрез знание, особено споделено. Щастието от преподаването, не задържането, чуването, приемането на мъдростта. Разширението по добър начин.

Заповядайте на поредицата всяка неделя от 12:30 в Център Мандала, Бул. “Княгиня Мария Луиза” 58, за да разгърнете важните теми в тези за вас и да разработим решенията ви!

За контакт и консултации с мен: 0888856295 – Теодора, екип YNCMG.

Всички обучения и поредици, са на база на тренинги с Ясен Николов, от чиито екип консултанти и преподаватели съм част.