Днес в поредица “Прана Йога и Числа – Отношения”, говорихме за 6 – числото на красотата, любовта, талантите, изкуствата, щастието, богатството, благоденствието. 

Заедно с всичко положително, обърнахме внимание за какво да внимаваме, а за това число, то е много. 

В тази статия ще акцентираме на темата за формата и съдържанието, вътре и вън, която е основоложна за всяка трансформация, промяна, решение и цялостно оздравяване. 

Всеки проблем и всяко решение започват първо в нас, в нашите мисли, емоции, нагласи. При системно затвърждаване, започват да се проявяват все по-осезаемо и на ниво тяло, отношения и среда. 

Когато вярваме, че трябва да имаме нещо или някой, за да сме щастливи, ние поставяме условие за успеха ни вътре от нас. Създаваме зависимост, която лесно може да се превърне в пречка за успеха ни и, със сигурност, е предпоставка за нестабилност, защото всеки път, когато ни се струва, че я няма и я губим, изпитваме и засилваме страха, гнева, привързаността и несигурността ни.

Когато акцентираме на съдържанието ни, това ни дава връзка с вътрешната ни сила и ресурс. Помага ни да укрепваме и в добри периоди, и в периоди на криза, защото условията за наличие са вътре в нас, зависят от нас и можем да ги управляваме.

Затова е нужно и да ги виждаме – буквално да се тренираме да виждаме успехите ни, да виждаме напредъка ни, да се радваме за тях. А не да препускаме в следващото нещо. 

Когато сме фокусирани първо върху съдържанието и после върху формата, ние започваме от центъра, можем да надграждаме и да не изпадаме в криза, когато постигаме целите ни. Знаете колко често решаваме, че искаме нещо. Работим, стремим се, искаме го, чакаме го. Сравняваме се с тези, които го имат; с този, който ще бъдем, когато го имаме. А когато го постигаме – рухваме. Вече няма към какво да стремим, а и с това, което получихме, не е така, както го мислим. Празнотата е останала.

Най-сигурният начин да запълним тази празнина, е със съдържание. Често казваме, че искаме партньор. Искаме връзка, искаме да изглеждаме по определен начин, да имаме дадени дрехи, дом, статус, харесване на важен за нас човек или група. Но ако го целим, за да докажем на себе си или друг, че ставаме, докато вътрешно сме в конфликт и се ломим, че не ставаме, това не е решение, а засилва проблема.

Красота 

Външният ни вид е отражение на вътрешния. Ако се грижим за външността си, за да прикрием вътрешна несигурност, много лесно можем да започваме да се продаваме на безценица. Да се опитваме да се харесаме на другите, губейки себе си, критериите, стандартите си и да страдаме, защото винаги ще има някой по-млад, по-красив, по-харесван от нас – ние така ще го виждаме, заради това разболяващо сравнение.

Другата крайност също е непрепоръчителна – да се занемарим, да ходим с неподдържан външен вид, стари дрехи, крива стойка, разрошена коса. Да пишем с грозен почерк, да правим половинчати неща. Домът, колата ни да за разхвърляни, да бавим пари – всичко това показва не само ниска външна, но и вътрешна хигиена и е нужно да поправим и това, заедно с вътрешната ни нагласа.

Гняв, страх, егоизъм, алчност, несъгласие – всички негативни емоции ни загрозяват и откъсват от същността и сиянието ни. Всяка дисхармония, която поддържаме, за да покажем на някой, колко не е прав, лишава нас и света от възможността да разгърнем, засияем и допринесем с таланта и пъти по-доброто ни аз, което иначе свиваме и крием, за да накажем някой, който може дори да не знае и да не се интересува какво е станали преди години. 

Пуснете и забравете!

Таланти

Не дръжте талантите си за вас, не наказвайте другите с не провяването им. Свикнете да давате и да виждате как с това, което обичате и умеете, правите и вашия, и техния свят по-добър. Вижте разликата да ви харесват заради приноса ви, докато сте свободни и присъстващи, или да се молите на някой да избере вас, да остане с вас, да ви иска, за да се чувствате поне малко приемани.

Разликата е цялата! Вижте разликата да не казвате, че нямате време за талантите си, че имате задачи – напротив! Свържете живота, изявите, богатството си с това, което правите и ще увеличите в пъти щастието, богатството и удовлетворението си!

Не търсете щастие в друг, търсете го със връзката с по-добрия, по-талантливия ви аз и проявата му. Когато искате харесване, вие сте получаващ и изчерпвате рано или късно връзката, работата, отношенията ви.

Когато ги давате, създавате, когато обръщате внимание на другите за техните, когато се радвате за тяхното щастие, вие сте даващ и помагате и на другите да развиват тази визия, което усилва добрия ефект и за вас.

Така че, давайте си време, внимание, харесване за това да усилвате връзката ви със съдържанието ви, помагайте и на другите и това със сигурност ще се отрази и на формата ви – ще ви казват, че сияете, ще се усещате по-млади, по-жизнени, по-успешни. И свободни! 

А как да работите по съдържанието си? Заповядайте на Прана Йога и Числа, йога, медитация, курсове ПЕЛ!

Свържете се с мен, за да изработим програма и график за позитивната ви трансформация. Това е и моят път и ще се радвам да ви помогна във вашия!

По обучения и разговори с Ясен Николов.