Щом е така и аз ще….

Случвало ли ви се е да се разгневите, заканите и започнете да правите същото лошо нещо, което някой е направил към вас, за да му покажете колко не е прав и колко е лошо така?  

А наблюдавали ли сте, колко рязко спада продуктивността ви, когато сте в лошо настроение, когато сте обидени на някого и предъвквате отново и отново колко зле се е държал или вие сте сгрешили?

Самообвиненията, обвиненията, живеенето в миналото, лошите очаквания и страхове за бъдещето, вътрешният неизразен или изразяван към нас и околните гняв, вътрешните ни противоречия и блъскане на мисли и емоции, могат тотално да ни блокират, демотивират, разболеят и да са причина за постоянна умора, тревожност, проблеми със съня, кръвното и много други.  

 

Доброто и лошото огледало

Според теорията за огледалните неврони, ние отразяваме и повтаряме това, което възприемаме от другите. Най-често то е с негативен заряд, на база на нашата негативна интерпретация. И същото важи за тях, спрямо нас. Тоест, ако някой се държи зле с вас, проверете своята собствена нагласа, възможно е да е нужно вие да се успокоите, за да се успокои и той.

 

Не бъдете лошия пример!

Когато някой се държи агресивно към нас, ( не е нужно да е физически, може да е с обидни думи, критика, жестове, звуци ), ние най-често влизаме в отбранителна позиция. Аз самата, съм забелязвала в себе си модела на “чувствам се пред свършен факт и стена”. Когато се опитвате да говорите с човека, дори го молите да спре, а той продължава, включително започва да ви обижда и да ви се подиграва, очевидно ви е нужна друга стратегия, но нека тя не е на лошото огледало!

Често от безсилие и слаби умения, ние започваме да отвръщаме със същото, като го ескалираме и мултиплицираме, влошавайки всичко и вредейки силно не себе си и околните. Знаете какво е “да си го изкарваме на другите”, най-често трети лица, наши близки, което прави и нас насилник, и тях потърпевши, които могат да продължат с падението към следващи хора.

 

Метод “СВЕТОФАР” на Ясен Николов и Фондация “Деца на България”

В работата ни с клиенти, семейства, често прилагаме два спасителни въпроса от пакета за ранна превенция и развитие на емоционална интелигентност, а именно “Кое е лошото, ако продължа?”, “Кое е доброто, ако спра?”. По този начин си даваме толкова нужната ни пауза, жълта светлина да помислим, разграничим, за да изберем правилното решение, не на база на страх, гняв, усещане за слабост и желание за отмъщение, а от интелигентната позиция и горният път.

 

Трите вида мозък

Когато реагираме емоционално, неконтролируемо, ние сме във владенията на животинския ни мозък. Държим се или като агресор, който отвръща на удара, защото се е чувствал жертва, или бягаме, крием се, блокираме, бездействаме. Когато сме във владението на лимбичната ни система, емоциите ни, в главата ни е пълен хаос и той се проявява във всяка сфера на живота ни, пречейки ни да напредваме по какъвто и да е начин.

 

Мястото на решенията

Нашият неокортекс, префронталният ни кортекс, са местата, от които спокойно, трезво и уверено, да видим алтернативите, вариантите, да преценим от силна позиция и да вземем доброто за нас решение.

 

Всички обучителни и консултантски пакети, с които работим, помагат както на учители, психолози, ресурсни учители и родители, така и на нас самите, които и да сме, за да израстваме и увеличаваме издръжливостта, непривързаността, будността и умението ни не само да не реагираме, не само да не се закачаме и ескалираме, а и да сме по-щастливи, ресурсни и даващи добър пример на околните. Помагат ни да се завръщаме към личната ни сила, да прощаваме, пукаме и да отваряме място за по-добрите, по-извисените и реализирани нас.

Свържете се с мен за асистенция с материалите, заповядайте и на обученията и доброволческите ни събития всяка събота от 10:30 до 13:00 в парка пред “Народен Театър”, София: 

0888856295, 0896313344.

59971645_2154484814601338_1072621056579076096_n