Нашият характер е проявление на вътрешния ни свят, на връзката ни със същността ни и отношението ни към себе си, света, другите, работата, взаимоотношенията ни. Капацитетът ни да обичаме, да сме щастливи и да осигуряваме среда за щастието и любовта на другите.

Характерът ни може да е благословия или проклятие. Той е резултат от настройката ни, от нивото на съзнание, резонанс, в които избираме да сме. Лошият ни характер е лош избор, който можем да поправим.

Често страдаме защо нещо не ни се получава, защо някой не иска да бъде с нас, да говори с нас. И вместо да се поправим, ние продължаваме или се влошаваме.

Да бъда приятна личност включва другия. Да харесвам и приемам себе си толкова, че да не съм погълната от проблемите и комплексите си и да отворя пространство да съм пълноценна и осмисляща и за другите.

Когато съм с тях, те да чувстват, че за в защитена, добра и щастлива среда, среда на доверие и взаимност, в която присъстваме едни за други и това ни харесва взаимно!