Алкалната диета ни помага да поддържаме алкален характер. По-рафинирани емоции, мисли и дух. По-леки и щастливи и за нас, и за околните.

Да знаем кои храни са полезни и подходящи за нас и да ги консумираме не от лакомия или защото трябва, а защото осъзнаваме, че те подхранват системата ни цялостно, правят ни по-продуктивни и ефективни. Да осъзнаваме правилното хранене като функция на добрия ни живот, самочувствие и самоактуализация, а не на препитанието или нуждата, недостига ни.  

Начинът, по който се храним, влияе на характера ни. Храната и нагласата ни към храната, храненето и тялото ни, е определяща за желанието ни за определени храни, за умереността и непрекаляването, както и за цялостното ни себеусещане и самочувствие.

Свързаността ни с вътрешния ни център, от своя страна, също определя отношението ни към тялото ни и способността ни поддържаме здравословен режим.