Inspire Media

Блогът на Теди Иванова

Доброволчество

Култура и Интерфейс на Доброволчеството. Образователни Каузи. Интервю за Българско национално радио с Ясен Николов и Теодора Иванова:

Доброволци Профил, Културни Платформи Принос, Смисъл Образователно Доброволчество.

Доброволчеството. ФДБ – Платформа за Организирано Добро. Спонсори и Воля за Добро.

%d bloggers like this: